Prin completarea testului de plasare pe nivel, puteţi afla care este nivelul la care se află în prezent cunoştinţele dvs. lingvistice în
cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.
Vă rugăm să completaţi cu o adresă reală, utilizată de către Dvs., deoarece la această adresă vă vom trimite rezultatul obţinut.
Newsletter
Ghid mini
Competenţele însuşite la cursurile noastre corespund nivelelor de competenţe lingvistice din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.