Időtartam: 5 hét (20 óra), heti 1x2 óra
Ára: 600 lej/fő (30 lej/óra)
Beiratkozási időszak: 2023. szeptember 1-30.
A vírushelyzet miatt esetlegesen elrendelt szükségállapot vagy vészhelyzet esetén a klasszikus tanfolyamainkat

online vagy hibrid (osztálytermi és online oktatást ötvöző) formában folytatjuk.

Hírlevél
Mini tájékoztató
Tanfolyamainkat az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek megfelelően nyelvi szintekre tagoljuk. Előzetes ingyenes szintfelmérést követően hallgatónkat A1, A2, B1, B2, illetve C1 szintű csoportokba irányítjuk.

Szint

A - Alapszintű nyelvhasználó

A1

A2

B - Önálló nyelvhasználó

B1

B2

C - Mesterfokú nyelvhasználó

C1

C2